поверителност  политика

Изкуство. 1 Общи положения

в ship-supply.bg ние се ангажираме да гарантираме поверителността и защитата на вашите лични данни като Администратор за поверителност на данните, които ни предоставяте.

Тази Политика обяснява кога и защо събираме лична информация („лична информация“ и „лични данни“ се използват като идентични термини в тази Политика) за хора, които посещават нашия сайт и използват нашите услуги, как го използваме, да го разкрием на другите и как го пазим.

Възможно е да променим тази Политика в определени моменти, затова, моля, уверете се, че сте запознати с настоящата Политика за поверителност. Като използвате нашия сайт и предоставяните чрез него услуги, вие се съгласявате да бъдете обвързани с тази политика.

Всички въпроси, свързани с тази Политика, могат да бъдат изпратени на имейл: office@ship-supply.bg

Изкуство. 2 За нас

Ние сме ship-supply.bg и предоставя услуги, продукти или обща информация за нашия бизнес.

Нашият адрес на управление Бургас, 12 Aleksandrovska St., 5th floor.. When we usewe“ и „usand verbs in this form in the text below, we mean ship-supply.bg

Изкуство. 3 How we collect personal information from you

We receive information about you when you use our site (enter the SITE NAME), for example when you send a request for a quotation / information, or when you request, order and use the services provided on the site.

Изкуство. 4 What kind of personal information we collect

We only collect basic personal data for you that do not include special categories of personal data („sensitive data“). The personal information we collect may include the name, address, e-mail address, telephone number, other data required by the Accountancy Act and other laws as well as information about which pages are visited and when.

Изкуство. 5 Why we need your data

Ние се нуждаем от вашите лични данни, за да ви предоставим услугите, предлагани чрез този сайт в рамките на договор между нас във връзка с предоставянето на такава информация, както и информация, която сте поискали или изрично сте се съгласили. Няма да събираме лични данни, които не са ни необходими за горепосочените цели.

Изкуство. 6 Как да използваме вашата информация

Може да използваме вашата информация, за:

 • Ние предоставяме услугите, които сте поискали, включително обработка на вашите поръчки и изпълнение на нашите задължения, произтичащи от договорните отношения между нас;
 • Предоставяме нова информация, пряко свързана с услугите, които сте поискали;
 • Отговаряне на запитвания и предоставяне на информация, която сте поискали, включително помощ при разрешаване на въпроси, възникнали във връзка с вашите запитвания;
 • Използваме ремаркетинг чрез доверени сайтове, включително Google AdWords и Facebook;
 • Очакваме вашите мнения или коментари за нашите услуги и продукти / обучения;
 • Ние правим статистически анализи и други анализи за подобряване на нашите услуги;
 • Ние гарантираме, че запазвате интересите си към използването на нашия сайт или услуги;
 • Информираме ви за промени в нашите условия за ползване, политика за поверителност, или нашите услуги.

Изкуство. 7 Колко време пазим вашата информация

Ние съхраняваме Вашите лични данни само докато и толкова дълго, колкото е необходимо за съответната дейност, за която са предоставени или както е предвидено в договор между нас, при спазване на изискванията и сроковете, предвидени в Закона за счетоводството, Данъчни закони и други приложими актове нормативни актове в Република България.

Предоставените от вас данни за маркетингови цели се съхраняват, докато не ни уведомите, че вече не желаете да получавате съответната информация от нас.

След като са постигнати целите за обработка на вашите лични данни, ние ги унищожаваме.

Изкуство. 8 Кой има достъп до вашата информация

Няма да продаваме, отдават под наем или споделят вашата информация с трети страни за маркетингови цели.

Възможно е да прехвърлим вашата информация на трети страни – доставчици на услуги, подизпълнители, и други свързани организации с единствената цел да изпълняват задачи и да ви предоставят услуги от наше име.

въпреки това, когато използваме доставчици на услуги трети страни, ние разкриваме само личната информация, която е необходима за предоставяне на услугата, и имаме договор с третата страна, който изисква от нея да пази вашата информация и да не я използва за ваши собствени цели за директен маркетинг.

Ние няма да предоставяме вашата информация на трети страни за техни маркетингови цели, освен ако не сте поискали това, или се изискват от закона, правни действия или за предотвратяване на измама или друго престъпление.

Ние работим с различни доставчици на услуги трети страни, за да ви предоставим качествени и надеждни услуги. К Когато търсите или купувате една от тези услуги, доставчикът на услуги трета страна ще използва вашата информация, за да ви предостави информация и да изпълни задълженията, които възникват във връзка с такива услуги. В някои случаи, те ще действат като администратор на вашата информация, затова ви препоръчваме да се запознаете с тяхната политика за поверителност. Тези доставчици на услуги трети страни ще споделят вашата информация с нас и ние ще я използваме в съответствие с тази Политика за поверителност.

Предоставянето на вашите данни на публични органи може да става само в предвидените от закона случаи и в обем, който не надхвърля целите, за които са поискани.

Комисията за защита на личните данни упражнява законов контрол върху процеса на обработване на лични данни и предоставяме пълен достъп до водените от нас регистри на лични данни при законовите условия за това.

Изкуство. 9 Къде обработваме вашите данни

Всички лични данни, които обработваме, се обработват в България, но за целите на хостинг и поддръжка тази информация е в България. Трети страни нямат достъп до вашите лични данни, освен ако не се изисква от закона.

Изкуство. 10 В какви случаи ще се свържем с вас

Вие имате избор дали да получите информация от нас или не.

Ние можем да се свържем с вас свободно, когато и доколкото е необходимо за изпълнението на услугите, които сте поискали, договорните задължения между нас за предоставяне на нова информация, пряко свързана с услугите, които сте поискали в отговор на Вашите запитвания, за целите на запазване на вашите интереси във връзка с използването на нашия сайт или услуги или въз основа на законово изискване. Имаме право да изпращаме имейл бюлетин от сайта, за който сте се абонирали за бюлетина с вашия имейл адрес.

Ние няма да се свързваме с вас за маркетингови цели по имейл, телефон, текст, или по пощата, освен ако не сте ни дали предварително изрично съгласие или комуникацията е пряко свързана с вас и отговаря на изискванията на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕК) 2016/679),

Изкуство. 11 Как можете да получите достъп, коригирате или изтриете вашите лични данни

Имате право по всяко време да ни попитате:

 • достъп до Вашите лични данни, събрани в процеса на предоставяне и използване на услугите, включително: потвърждение, че обработваме вашите лични данни, какви са категориите, целите на тази обработка, и получателите, на които се разкриват данните, and a copy of your personal data being processed and their source;
 • Correcting information you have requested with us when it has become inaccurate or outdated, e.g. your email address, and any other information;
 • deletion or blocking of your personal data when processing does not meet the requirements of the Personal Data Protection Act or the General Regulation on Personal Data Protection (Регламент (ЕК) 2016/679);
 • Notification of such correction, deletion, or blocking of the third parties to whom your personal data has been disclosed, unless this is impossible or involves excessive effort.

The action you want to access, correct, delete, or block personal information is solely with respect to your personal data. It’s free.

To request access, rectification, deletion, or blocking of your personal data we process, you must send us a written application containing:

1. name, address and other identification data of the individual concerned;

2. a description of the request;

3. preferred form for provision of the information under Art. 28, para. 1;

4. Signature, date of filing of the application and address for correspondence.

5. a power of attorney certified by a notary when submitted by an authorized person. The application can also be signed with an electronic signature.

The application is sent to an email: office@ship-supply.bg

We will execute your request for access, correction, deletion or blocking within 14 days, subject to legal requirements and exceptions in this regard.

You will be notified of the decision to perform the requested action or the refusal to do so in accordance with the law. Уведомлението ще Ви бъде изпратено по пощата с разписка или можете да го получите лично срещу подпис.

статия 12 Как можете да подадете възражение или жалба срещу обработването на лични данни

В предвидените от закона случаи, имате право на:

 • Възразявате срещу нас срещу обработването на вашите лични данни, ако има законна причина за това; където опозицията е оправдана, личните данни на съответното физическо лице не могат повече да бъдат обработвани;
 • да се противопоставите на обработването на Вашите лични данни за целите на директния маркетинг;
 • бъдете уведомени, преди вашата лична информация да бъде разкрита за първи път на трети страни или използвана от ваше име за целите на предходния параграф на този член, като ви дава възможност да възразите срещу такова разкриване или използване.

Ако искате да подадете оплакване относно начина, по който се обработват вашите данни, можете да се свържете с нас на office@ship-supply.bg. Ако не сте доволни от нашия отговор или не смятате, че обработваме вашите данни по законен начин, можете да се свържете с органа за защита на личните данни – комисията за защита на личните данни.

Адрес: София 1592, „проф. 2 Цветан Лазаров

тел .: 02/915 35 18, 02/915 35 15, 02/915 35 19, факс: 02/915 35 25

Електронна поща: kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

статия 13 Налични мерки за сигурност за защита на вашата информация от загуба, злоупотреба или промяна

Когато ни предоставите лична информация, предприемаме действия, за да гарантираме, че се обработва по сигурен начин. Уебсайтът ship-supply.bg използва SSL сертификат за защитен комуникационен протокол. HTTPS удостоверява сайта и съответния уеб сървър, на който е качен. Той също така криптира връзката клиент-сървър по два начина, осигуряване на защита срещу подслушване, подправяне или фалшифициране на съдържанието на съобщенията. На практика, това дава разумна увереност, че потребителят се свързва с правилния сайт (не е фалшиво копие), и гарантира, че съдържанието на съобщенията между потребителя и сайта не може да бъде прочетено или променено от трети страни. Допълнителна информация за HTTPS (https://bg.wikipedia.org/wiki/HTTPS).

Нечувствителна информация (your email address, и т.н.) обикновено се предава по интернет, и никога не може да бъде гарантирано 100% сигурност. В това отношение, докато ние се стремим да защитим вашата информация, не можем да гарантираме сигурността на информацията, която ни изпращате, и го правите на свой собствен риск. След като получим вашата информация, полагаме всички усилия, за да гарантираме неговата сигурност в нашите системи.

Изкуство. 14 Профилиране

Няма да използваме автоматично вземане на решения или профилиране.

Изкуство. 15 Използване на бисквитки

Както много други уебсайтове, нашата също използва бисквитки. Бисквитките са малки, отделни пакети от информация, изпратени от организация до вашия компютър, за да ви разпознае при посещението ви. Те събират статистика за вашите действия в браузъра. Това ни позволява да проследяваме моделите на потребителския трафик, както и за разработване на статистически анализи на използването на услугата, като времето, прекарано в уеб сайта и страниците, които посещаваме най-често. Бисквитките не ви идентифицират като личност, и обобщената статистика не включва лична информация. Бисквитките ни помагат да подобрим уебсайта и да предоставим по-добра персонализирана услуга.

Като се съгласите да използвате този сайт и неговите услуги, вие се съгласявате с използването на бисквитки, включително бисквитки на Google Analytics.

Ако предпочитате да не получавате бисквитки, докато сърфирате в уебсайта или използвате имейли във формат HTML, можете да се откажете. Да го направя, можете да настроите вашия интернет браузър да предупреждава, преди да приеме бисквитка или да отказва бисквитки, когато ви предупреждава за тяхното присъствие. Обикновено можете да намерите тези настройки в „Опции“.’ или „Предпочитания’ меню на вашия браузър. За да сте наясно с тези настройки, както и с по-подробна информация, можете да използвате „Помощ’ бутон в менютата на вашия браузър.

Изкуство. 16 Връзки към други сайтове

Нашият уеб сайт може да съдържа връзки към други уеб сайтове, управлявани от други организации. Тази политика за поверителност се отнася само за нашия сайт, така че ви насърчаваме да прочетете декларациите за поверителност на другите уебсайтове, които посещавате. Ние не носим отговорност за политиката за сигурност на други уебсайтове, дори ако използвате връзки от нашия сайт за достъп до тях.

Допълнително, ако сте посетили нашия уебсайт чрез сайт на трета страна, не можем да носим отговорност за политиката за поверителност и практиките на собствениците и администраторите на сайтове на трети страни, и ви насърчаваме да прегледате неговата Политика за поверителност.

Изкуство. 17 Прехвърляне на лична информация извън Европа

Като част от услугите, които ви предоставяме, информацията, която ни предоставяте, може да бъде прехвърлена в страни извън Европейския съюз (на „ЕС“). Тези държави може да нямат подобни закони за поверителност като България. Като предоставите вашите лични данни, вие се съгласявате с такова прехвърляне, съхранение, или обработка. Ако прехвърлим вашата информация извън ЕС по този начин, ние ще предприемем подходящи мерки за сигурност, за да гарантираме защитата на вашата лична информация в съответствие с тази Политика за поверителност.

Ако използвате нашите услуги, докато сте извън ЕС, вашата информация може да бъде прехвърлена извън ЕС, за да ви предоставим тези услуги.

Изкуство. 18 Ревизия на тази Политика

Ние преглеждаме тази Политика редовно, за да гарантираме качествена и легитимна защита на вашите лични данни. Тази политика е последно актуализирана през март 2018 и е в съответствие с Общия регламент за защита на данните (Регламент (ЕК) 2016/679).

Свържете се с нас чрез нашата форма  

Име *
Имейл *
Телефон *
Съобщение
Политика за поверителност *